header01

Welkom bij Sleijpen Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar samen met u op zoek gaat naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

kadertekst01

Waarom mediation?
  • U wordt begeleid bij het bereiken van een duurzame en realistische oplossing voor u beiden en de kinderen
  • Het proces verloopt meestal sneller en goedkoper dan de gang naar de rechter
  • De relatie tussen de ex-partners loopt geen extra schade op, vaak verbetert deze juist
 
  • Kinderen ervaren de scheiding minder problematisch en minder emotioneel belastend
  • U heeft samen maar één mediator nodig en niet allebei apart een advocaat
  • U heeft zelf zeggenschap over de beslissingen die worden genomen
Hoe werkt mediation?

Eerst vindt er een kosteloos kennismakingsgesprek plaats. Op basis daarvan kunt u beslissen of mediation bij u past en of de mediator u aanspreekt. Tijdens het vervolg wordt eerst de mediationovereen- komst doorgesproken. Daarbij komen belangrijke voorwaarden aan bod, zoals vrijwilligheid, vrijblijvendheid, vertrouwelijkheid en geheimhouding. U gaat onder begeleiding van de mediator met elkaar in gesprek en uw belangen worden in kaart gebracht. Zodra hier duidelijkheid over is, kan er onderhandeld worden en kunnen er realistische afspraken gemaakt worden. Als u het samen eens bent geworden, kan er een echtscheidingsconvenant, vaststellings- overeenkomst en/of ouderschapsplan worden opgemaakt.